';

Prevodilački projekti

Posao prevodioca nije prevođenje reči, već komuniciranje ideja.
Kompanije nas angažuju, kako bismo njihove veoma složene poslovne aktivnosti uobličili u koncepte koji su razumljivi ciljnoj grupi.

Agencija Speak. je specijalizovana za pisane prevode iz sledećih oblasti:

Bankarstvo | Industrija lepote | Finansije | Ekonomija | Farmaceutska industrija | Pravo | Marketing | Javna politika | Poslovanje | Građevina | Mašinstvo | Elektrotehnika | Proizvodnja | Poljoprivreda | Overa prevoda (Izrada uverenja, diploma, potvrda, izvoda)

Iz svoje kancelarije u Beogradu, Speak. pruža usluge pisanog prevođenja za sledeće jezičke parove:

Srpski-

 • engleski (SAD/UK)
 • nemački
 • ruski
 • francuski
 • španski
 • italijanski
 • portugalski
 • kineski
 • arapski
 • mađarski
 • poljski
 • švedski
 • norveški
 • danski
 • holandski

Srpski-

 • češki
 • slovenački
 • makedonski
 • hrvatski
 • crnogorski
 • bosanski
 • rumunski
 • bugarski
 • albanski
 • grčki
 • turski
 • farsi
 • hebrejski
 • japanski
 • korejski

Engleski-

 • srpski
 • nemački
 • ruski
 • francuski
 • španski
 • italijanski
 • portugalski
 • kineski
 • arapski
 • mađarski
 • švedski
 • norveški
 • slovenački
 • makedonski
 • hrvatski

Engleski-

 • crnogorski
 • bosanski
 • bugarski
 • albanski
 • turski
 • farsi
 • japanski
 • korejski
 • vijetnamski

Overa prevoda

Agencija Speak. sarađuje sa velikim timom ovlašćenih sudskih tumača, koji nude usluge overe dokumenata, kao i usluge izlaska na teren za prevode sa srpskog i na srpski jezik. Na raspolaganju smo vam za sve dodatne informacije i/ili besplatnu ponudu.
Usluge prevođenja sa overom pravnih i zvaničnih dokumenata koji se podnose sudovima, državnim institucijama ili regulatornim telima,neophodnim za vaše poslovanje, a uz Speak, vam je vrhunski kvalitet dobijenog proizvoda garantovan. Ovi dokumenti uključuju: pravne dokumente, regulatorne dokumente, medicinske izveštaje, diplome i prepise, Apostille, dokumenta javnih beležnika, poslovnu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju, ugovore i sporazume, poslovne izveštaje i planove, finansijske izveštaje, bankarske procedure, procese supervizorske procene, HR dokumentaciju, godišnje izveštaje, korporativnu komunikaciju, itd.

Simultano prevođenje

Simultano prevođenje podrazumeva slušanje, razumevanje i momentalno prevođenje izlaganja govornika na drugi jezik. Ovaj vid prevođenja je najčešći na većim konferencijama i međunarodnim skupovima kada postoji potreba za komunikacijom na više jezika. Ovaj vid prevođenja se odvija u realnom vremenu. Jedna od prednosti simultanog prevođenja je ta što prisutnima pruža kontinuitet u komunikaciji. Druga prednost ove vrste prevođenja je da omogućava upotrebu više jezika, i na taj način daje priliku učesnicima da se opredele za jezik koji im najviše odgovara. Simultano prevođenje se preporučuje za sledeće događaje:

 • Konferencije
 • Simpozijume
 • Obuke osoba na visokim menadžerskim pozicijama
 • Velike prezentacije

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je proces u kojem prevodilac prevodi sa jezika na kojem govornik izlaže, tako što sluša deo izlaganja, a zatim taj deo prevodi na ciljni jezik. Konsekutivno prevođenje je uobičajeno u formalnim situacijama kao što su sudski postupci, manje konferencije/sastanci ili panel diskusije.

Ukoliko organizujete interaktivne događaje na kojima se očekuje aktivno učešće svih prisutnih, onda je konsekutivno prevođenje pravi izbor. Ono se preporučuje za:

 • Predavanja
 • Obuke
 • Intervjue
 • Poslovne sastanke
 • Panel diskusije

Lektura

Svi naši prevodi prolaze kroz proces kontrole. Šta to znači? To znači da u agenciji Speak. pri izradi dokumenata poštujemo princip „četvoro očiju“. Pre nego što bude dostavljen klijentu, svaki tekst proveravaju najmanje dve osobe, prevodilac i naš interni kontrolor. Ovim procesom su obuhvaćeni i svi overeni prevodi, na svim jezicima., bez izuzetka.

Rado ćemo izvršiti lekturu svih dokumenata, čak i kada ih nismo mi preveli. Naši lektori su lingvisti čije je poznavanje ciljnog jezika na nivou maternjeg (izvorni govornici srpskog, engleskog, nemačkog, portugalskog, arapskog, ruskog, mađarskog), a ujedno tečno govore i jezik originalnog teksta.
Naša preporuka je da lekturu uključite u proces prevođenja, posebno kada je u pitanju pravna dokumentacija, gde odabir reči može biti od presudnog značaja, ali i tekstovi koji će biti dostupni široj javnosti i koji utiču na imidž vaše kompanije.

Naš tim lingvista ima veliko iskustvo u lektorisanju vladinih politika, izveštaja i drugih zvaničnih dokumenata, kao i materijala za sajtove, doktorskih disertacija, izveštaja UNESCO-a, itd.
QA testiranje (obezbeđenje kvaliteta) je sastavni deo lektorisanja, čime zaokružujemo ceo proces pre dostavljanja dokumenata klijentu.

Lokalizacija

Lokalizacija (takođe poznata i kao „L10n“) je proces jezičkog, regionalnog i kulturološkog usaglašavanja teksta, dokumenta ili veb-sajta sa standardima ciljnog tržišta. Ovaj proces podrazumeva usklađivanje gramatičkih i pravopisnih razlika koje se mogu javiti i u okviru istog jezika (npr. varijante američkog i britanskog engleskog). Pored prevođenja, proces lokalizacije može uključivati i:

 • Prilagođavanje grafičkih prikaza
 • Upotrebu lokalnih valuta
 • Upotrebu odgovarajućih formata datuma, vremena, adresa i telefonskih brojeva
 • Odabir boja
 • Primena kulturoloških referenci itd.
 • Usklađivanje mernih jedinica
Lokalizacija internet sajtova

Prevođenje Vašeg sajta je najpovoljniji i najefikasniji način da doprete do potrošača na globalnom nivou. Izvorni govornici engleskog jezika danas čine manje od 1/3 ukupnog broja korisnika interneta. Šta to znači? Ako je Vaš internet sajt samo na engleskom jeziku, propuštate priliku da komunicirate sa skoro 70% potencijalnih potrošača, kao i ogromnu priliku da značajno uvećate vaš udeo na svetskom tržištu.

Usko specijalizovani prevodioci – Postoji potreba za različitim vrstama prevoda, a za pojedine prevodilačke projekte mogu biti angažovani prevodioci koji nisu stručnjaci u oblasti koje se prevod tiče. Druge vrste prevoda zahtevaju usko specijalizovane prevodioce, stručnjake u određenim oblastima. Za takve industrije, odnosno prevode iz oblasti građevinarstva, medicine, prava, zdravstva, IT-ja, umetnosti i sl., Speak. angažuje specijalizovan prevodioce.

Transkripcija

Agencija Speak. pruža usluge transkripcije audio i video materijala, uključujući titlovanje i tzv. time coding. Nudimo Vam transkripcije tekstova koje rade izvorni govornici engleskog i srpskog jezika i koji naknadno mogu biti prevedeni na jezik po želji, prema potrebama naših klijenata. Iza nas je bogato iskustvo u pružanju usluga transkripcije i prevođenja međunarodnim kompanijama.