';

Negujte internacionalni identitet vaše firme

Gradite odnos sa klijentima tako što ćete govoriti istim jezikom

Firme koje ulažu u razvoj veštine komunikacije zaposlenih, održavaju neophodnu konkurentnost na globalnom tržištu i potencijal za dugoročan uspeh. Dobro je poznato da nedostatak jezičke kompetencije često dovodi do neprijatnih situacija gde se detalji „izgube u prevodu”. Speak. ESL kursevi su prilika za razvoj neophodnih veština pomoću kojih se mogu prevazići jezičke i kulturološke barijere iza kojih se otvara pristup evropskom i globalnom tržištu.

Speak. je agencija specijalizovana za korporativni sektor. Nudimo širok dijapazon kurseva i radionica osmišljenih tako da pomognu u razvoju zaposlenih i njihovog rukovodstva na način koji će ih održati relevantnim u poslovnom svetu koji se menja vrtoglavom brzinom.

Speak. kursevi i radionice drže visoko stručni predavači, među kojima su i izvorni govornici, isključivo na ciljnom jeziku i sa fokusom na konverzaciji. Vaši zaposleni će steći potrebno samopouzdanje da jasno i koncizno prezentuju misiju, planove i ciljeve vaše firme.

Za poslovne ljude koji nisu u mogućnosti da prisustvuju časovima u fiksnim terminima, organizujemo individualne časove u udobnosti njihove kancelarije ili prostorijama Speak.-a, sa personalizovanim programom.

Imajući u vidu različite potrebe svakog polaznika, pripremamo sadržaj tako da ciljano odgovara baš tim zahtevima.

Sadržaj i termini časova su pažljivo planirani u skladu sa potrebama i obavezama svakog pojedinca.

Ovaj tip časova pruža polaznicima više prilike za konverzaciju ali i za usvajanje ciljnog jezika svojim ritmom.

Individualni časovi

Brzina nije važna - Svaki, najmanji korak napred je napredak

Specijalistički kursevi jezika

Ne dozvolite da nedostatak jezičke kompetencije dovede u pitanje vašu stručnost

Uspešni profesionalci tačno znaju šta žele od stranog jezika. Na današnjem globalnom tržištu, nije dovoljno tečno govoriti jezik. Od vas se traži nivo komunikacije koji će vas postaviti na iste talasne dužine sa klijentima i partnerima u internacionalnom okruženju. Vaše iskustvo i stručnost moraju imati oslonac u solidnom poznavanju stručne terminologije vezane za sektor u okviru kog poslujete.

Speak. specijalistički kursevi se formiraju tek nakon što se utvrde potrebe klijenata. Po završetku specijalističkog kursa, vaš tim će biti osposobljen za izvršavanje širokog spektra jezičkih zadataka vezanih za vašu industriju.
Ovi kursevi su namenjeni polaznicima srednjeg, višeg-srednjeg i naprednih nivoa (nivoi B1-C2 prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike).

Moćnim prezentacijama, vaši zaposleni će imati veći uticaj na publiku. Ideje, proizvodi i koncepti se moraju opisati koncizno i ubedljivo.
Speak. organizuje dvodnevnu radionicu koja će vašim ljudima dati neophodne veštine da prenesu jasnu i konciznu poruku na engleskom, koja će brzo i sigurno zadobiti pažnju ciljne publike.
Oni će savladati osnovne principe Power Point prezentacija;

Vokabular: pravilna upotreba predloga, vremena, kolokacije •
Ključne reči i izgovor •
Isticanje krucijalnih ideja •
Struktura •
Govor tela i priprema •

Minimum jezičkog nivoa za učestvovanje u radionici je srednji+ (B1+) i više.
Maksimalan broj učesnika po radionici je 15.

Radionica veštine prezentovanja traje od 9:00 do 17:00. Za ručak će se pobrinuti Speak., a cena je uračunata u cenu radionice.

Radionica veština prezentovanja

Veština prezentovanja se stiče - Za brušenje ove veštine, potrebni su obuka, vežba i priprema

Radionica poslovnog pisanja

Da biste dobili šta želite, to morate i da tražite (sročite)

Za neke je poslovno pisanje najvažnija poslovna veština. U savremenom poslovnom okruženju, pisana i usmena komunikacija stoje ruku pod ruku. Međutim, veoma često se zanemaruje vrednost umeća pisanog izražavanja. Nezavisno od polja stručnosti, efektna pisana reč je od suštinskog značaja za stvaranje jasno definisanog odnosa sa klijentima i kolegama.
Ova radionica kombinuje primere iz stvarnog života i tehnike za ubrzano učenje, koje će vašim zaposlenima dati praktične, relevantne veštine koje će odmah moći i da primene. Kroz studije slučaja, praktične vežbe i vođene zadatke, naučiće da razmišljaju kritički i da uobliče svoje ideje u snažne poruke koje podstiču akciju.
Radionica poslovnog pisanja traje 3 dana.

Minimum jezičkog nivoa za učestvovanje u radionici je viši srednji+ (B2+) i više.
Maksimalan broj učesnika po radionici je 10.

Radionica poslovnog pisanja traje od 9:00 do 17:00. Za ručak će se pobrinuti Speak., a cena je uračunata u cenu radionice.