1. Uložite u izradu aktuelnog i relevantnog glosara termina. Glosar sadrži sve termine koji su u svakodnevnoj upotrebi u vašoj organizaciji, kao na primer: nazivi odeljenja/organizacionih jedinica/pozicija vokabular specijalizovan za

Share